MUDr.

Vzdělání
2006 – 2013 Lékařská fakulta Karlova univerzita, všeobecné lékařství
Pracovní zkušenosti
2013 až dosud lékařka v oboru gynekologie a porodnictví Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Gynekologicko-porodnická klinika U Apolináře, od začátku svého působení se věnuji pod vedením profesora Kužela hysteroskopickým výkonům včetně TCRM, remodelací děložní dutiny při intrauterinních synechiích a ablací endometria, v rámci kliniky jsem prošla školením na všech odděleních včetně centra asistované reprodukce
2014 až dosud privátní ambulantní gynekolog klinika Caremedico
5/2016 – 12/2016 přerušení pracovní činnosti mateřskou dovolenou
Kurzy
2013 Basic laparoskopy course, Aesculab academy Nowy Tómysl
2014 Aktivní účast na laparoskopickém kongresu v Kurdějově, přednáška o hladkosvalových tumorech s nejistým maligním potenciálem
2016 Základy panoramatické hysteroskopie, 2016 Grada,prof. Kužel a kol., spoluautor
2017 Ultrazvukový kurz Centrum fetální medicíny – prof. Calda – prenatální screening
2017 Umění fyzioterapie – článek na téma: Pánevní dno ženy
Odborné přednášky na vzdělávacích akcích pro fyzioterapeuty.
Předporodní kurzy.
2018 udělen certifikát základního gynekologicko-porodnického kmene

facebook_page_plugin