Vážené klientky,

pro jednodušší orientaci v poskytované péči v období těhotenství doporučujeme věnovat pozornost násleujícímu textu.

V období plánování gravidity a pokusů o otěhotnění je kromě doporučené konzumace dostatečného množství kyseliny listové (400 – 800 ug/ den) vhodné sledovat menstruační cyklus a zaznamenávat první   den krvácení. Z našich zkušeností, bohužel  až 50 % těhotných toto datum nezná, což poněkud komplikuje plánování první návštěvy s ultrazvukovým vyšetřením dělohy a potvrzením těhotenství. Toto vyšetření je vhodné provést mezi 6. a 8. týdnem gravidity. Určování stáří gravidity se odvíjí od prvního dne posledního menstruačního krvácení. 

Po potvrzení prosperující gravidity v dutině děložní pomocí vaginálního ultrazvuku naplánujeme další kontrolu a laboratorní vyšetření z krve a moči  obvykle v období mezi 10.  a  12. týdnem.

Současně je těhotná poučena o možnosti objednat se na tzv. prvotrimestrální screening, jedná se o důležité neinvazívní vyhledávací vyšetření, kde se kombinují biochemické markery z krve těhotné (odběr obvykle 10. – 11. týden), věk, hmotnost, případně riziková anamnestická data těhotné a ultrazvukové vyšetření plodu v období mezi 12. až 14. týdnem. Tento screening slouží k vyhledání těhotných, jejichž plod má vyšší riziko některé chromozomální vady (screening je zaměřen na trizomie 21. chromozomu –Downův syndrom, 13. chromozomu –Patauův syndrom a 18. chromozomu –Edwardsův syndrom) a dále se k tomuto screeningu nově přidává i vyhledávání těhotných, jež jsou ohroženy komplikacemi ve smyslu zpomalení či zástavy růstu plodu (IUGR) a dále dalším závažným onemocněním, preeklampsií (PE), která se většinou projevuje až v závěru gravidity . Prvotrimestrání screening pro naší ordinaci zajišťují spolupracující akrediovaná a auditovaná centra s akreditovaným laboratorním zázemím. Toto vyšetření považujeme z hlediska prenatální diagnostiky za klíčové, neboť s vysokou citlivotí a spolehlivostí blížící se až  95% odliší rizikové ženy, jež jsou následně konzultovány genetikem a podle svého rozhodnutí podstoupí další specializovaná vyšetření , od žen nerizikových z hlediska výskytu výše uvedených chromozomálních vad.

Nerizikové těhotné absolvují v rámci další péče ZP hrazený ultrazvukový screening plodu ve 20. – 22. a 30. – 32. týdnu gravidity přímo v ProfiGynu v rámci těhotenské poradny.

Ženám, u nichž bylo screeningovým vyšetřením v I. trimestru odhaleno vyšší riziko vývoje některého z patologických stavů v těhotenství – již výše uvedený IUGR  či  PE, je doporučeno preventiví  užívání Anopyrinu, léku s obsahem kyseliny salicyloivé, jenž riziko rozvoje tohoto pro těhotenství závažného onemocnění prokazatelně snižuje.

Prvotrimestrální screening není zatím zařazen do zdravotní pojišťovnou plně hrazených vyšetření, těhotným jej však velmi doporučujeme a většina zdravotních pojišťoven jej těhotným po předložení účtenky z pojišťovnou schváleného spolupracujícího pracoviště z větší části či plně proplácí.

K vyšetření na konkrétní pracoviště se objednává těhotná žena po obdržení žádanky sama a k vystavení těhotenské průkazky přichází většinou již se zprávou s výsledkem  tohoto screeningového vyšetření.

Vystavení těhotenské průkazky (TP) probíhá po prvotrimestrálním screeningu (13. – 15. týden těhotenství). Do průkazky se zaznaménávají důležitá anamnestická zdravotní data, hmotnost, užívané léky, zjištěné alergie, výsledky z laboratorního vyšetření v 10. – 12. týdnu,  z poslední cytologie, a další důležité údaje.

Přihlášení do porodnice, tzv. registrace k porodu je většinou pražských porodnic vyžadována v období ukončeného 14. týdne. Jedná se o administrativní úkon, který je plně v kompetenci těhotné, většinou je nutné projít elektronickou  či  telefonickou registrací, s následnou návštěvou porodnice v pozdějším období těhotenství. Podrobnsti k registraci v konkrétní porodnici lze nalézt na webových stránkách konkrétního zdravotnického zařízení.

Těhotenskou péči zajišťuje díky modernímu vybavení včetně monitoru děložní činnosti a srdeční frekvence plodu (kardiotokograf) až do 38. – 40. týdne u   nerizikových těhotných  ordinace ProfiGyn. Ve 36. – 37. týdnu navštíví těhotná těhotenskou ambulanci v porodnici, kde je registrována k porodu, jedná se o tzv. „check in“ kontrolu a zhodnocení případných porodních rizik, nerizikové těhotné pokračují až do porodu v ambulanci ordinace ProfiGyn. K jednorázové návštěvě v porodnici dostaně těhotná žádanku.

Balíček Těhotenství

facebook_page_plugin