Ve spolupráci s Bioptickou laboratoří s.r.o. jsme rozšířili pro naše klientky možnost odběru cytologie do tekutého média (tzv. liquid based cytology, dále LBC). Odběr buněk z děložního čípku je součástí preventivního gynekologického vyšetření, které se v ČR provádí 1x ročně a slouží k vyhledávání přednádorových stavů buněk děložního čípku.

Nová metoda LBC významně zlepšuje kvalitu vyšetření a zvyšuje možnost včasného záchytu závažných buněčných změn na děložním čípku. Současně z jednoho již odebraného stěru umožňuje tato metoda detekci typu viru HPV, jenž závažné onemocnění čípku způsobuje. Vyšetření je bezbolestné, provádí se v ambulanci a kartáček s odebranými buňkami se „vypere“ ve speciální fixační tekutině, v níž jsou buňky transportovány do cytologické laboratoře. V laboratoři jsou pak vyhodnoceny dvojím způsobem: mikroskopickým vyšetřením lidským okem specialisty- cytopatologa a následně opakovaně vyhodnoceny elektronovým mikroskopem, který dokáže najít a označit v přehledném terénu i jedinou abnormální buňku. Tímto procesem je výrazně sníženo riziko přehlédnutí závažných změn těchto buněk.

U klasické 50 let staré metodiky odběru cytologie otěrem špachtle či kartáčku na podložní sklíčko dochází až v 15% případů k přehlédnutí patologických buněk či naopak „falešnému“ nadhodnocení cytologického stěru. Chceme našim klientkám poskytnout bezpečnou a moderní možnost prevence s vysokým stupněm záchytu závažných patologií a proto poskytujeme možnost vyšetření cytologie metodou LBC. Podrobné informace najdete i na webu naší cytologické laboratoře: www.biopticka.cz a máme je k dispozici v písemné podobě na vyžádání v ordinaci.

LBC vyšetření: 800 Kč 

Typizace viru HPV: 1200 Kč

facebook_page_plugin