V ordinaci ProfiGyn můžete platit hotově, platební kartou i pomocí QR kódu.

Balíčky Cena / rok
Balíček Těhotenství 7 500 Kč
Balíček Profigyn 1 500 Kč
Balíček Profigyn PLUS (roční karta VIP) 3 000 Kč

 

     

Výkon Cena
Jednorázové vyšetřovací pomůcky 50 Kč
Aplikace nitrosvalové injekční antikoncepce (cena bez zdravotnického prostředku) 150 Kč 
Cena za odběr a vyhodnocení cytologie do tekutého média (LBC metoda) 800 Kč
Testace na high risk vir HPV (na přání pacientky) 1500 Kč
Odběr stěru na vyšetření chlamydiové infekce (na žádost pacientky) 1500 Kč
Odběr kultivace sekretu z pochvy (na žádost pacientky) 700 Kč
Odsun menstruace z nemedicínských důvodů včetně poučení a vystavení receptu 300 Kč
Konzultace klientky registrované v jiném zdravotnickém zařízení – dle rozsahu případného klinického vyšetření a času konzultace 800 - 1500 Kč
Vyšetření a ošetření pro nepojištěné klientky dle rozsahu a případných laboratorních vyšetření 1500 - 3700 Kč
Vyšetření mimo ordinační dobu á 15 min. 500 Kč
Nitroděložní antikoncepce Cena
Materiál k aplikaci nitroděložní antikoncepce včetně kontrolního ultrazvuku  1500 Kč
Aplikace nitroděložní antikoncepce Mirena, včetně sterilního materiálu, zdravotnického prostředku a ultrazvukové kontroly 6 500 Kč
Aplikace nitroděložní antikoncepce Jaydess, včetně sterilního materiálu, zdravotnického prostředku a ultrazvukové kontroly 5 500 Kč
Aplikace nitroděložní antikoncepce Levosert, včetně sterilního materiálu, zdravotnického prostředku a ultrazvukové kontroly 5 000 Kč
Aplikace nitroděložní antikoncepce Kyleena, včetně sterilního materiálu, zdravotnického prostředku a ultrazvukové kontroly 6 800 Kč
Aplikace nitroděložní antikoncepce s ušlechtilým kovem (Cu), včetně sterilního materiálu, zdravotnického prostředku a ultrazvukové kontroly 2 500 Kč
Aplikace nitroděložní antikoncepce s Cu kuličkami, tzv. IUB, včetně sterilního materiálu, zdravotnického prostředku  a ultrazvukové kontroly 5 000 Kč
Ultrazvuk Cena
Foto z UZ 100 Kč
Ultrazvukové vyšetření dělohy a vaječníků nad rámec preventivní prohlídky s uložením záznamu do zdravotní dokumentace 500 Kč
Vyhledání pohlaví plodu na přání 300 Kč
Zobrazení plodu 3D/4D 20 min. 1 500 Kč
UZ plodu ve 20. týdnu pro nepojištěné 1 500 Kč
Přítomnost osoby blízké při UZ vyšetření plodu    500 Kč
Administrativní úkony Cena
Zaslání výsledků cytologie elektronickou postou či sms, a případné zaslání receptu na léčbu vyplývající z uvedeného vyšetření + konzultace 150 Kč
Sepsání žádosti k UPT 1000 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace na přání pacientky 300 Kč
Poplatek za vyplnění posudku, žádosti, zprávy, potvrzení pro zaměstnavatele, potvrzení pro leteckou přepravu atd. 300 Kč
Lékařská zpráva z vyšetření pro potřeby pacientky 300 Kč
Vystavení duplikátu dokumentu, receptu, DPN 100 Kč
Konzultace a vystavení receptu na antikoncepci u neregistrovanénepojištěné klientky 500 Kč
Ostatní Cena
Neomluvená objednaná návštěva                            200 Kč

 

facebook_page_plugin